спираль ставят ваши гинекологи?

Здравствуйте, да ставят. По записи: 8-960-398-41-01; 8-960-398-41-10; 8-347-86-7-50-77